Reklamace

Co je při reklamaci zásilky potřeba udělat?

  • vyplnit reklamační formulář
  • zabalí zboží zpět do krabice
  • napíše na něj nějaký identifikátor (číslo objednávky)

Image                     Image

 

Poškozené zásilky

Pro uznání reklamace je nutné dodržet tyto pokyny:
Image

  • zákazník je povinen bezprostředně při dodání spolu s dopravcem překontrolovat stav zásilky (neporušenost pásky, poškození krabice)
  • v případě poškozené zásilky je zákazník povinen sepsat škodní protokol přímo s přepravcem
  • zákazník je povinen ohlásit poškození zásilky danému přepravci a nám prostřednictvím  formuláře a to neprodleně (pozdě nahlášené reklamace nebudou uznány)
  • zákazník by měl pořídit důkladnou fotodokumentaci poškozeného balíku (fotografie poškození, fotografie balíku s viditelným spedičním štítkem, fotografie výplně a obalového materiálu)